Wij willen de volgende personen bedanken voor het ontdekken van zwakke plekken in onze systemen. Iedereen die volgens de afspraken uit het responsible disclosure beleid melding doet kan worden opgenomen in de Hall of Fame.