Kijk snel of u in aanmerking komt voor kwijtschelding? Vul de checklist in.

Aan de uitkomst van de checklist kunnen geen rechten worden ontleend. Wanneer u zeker wilt weten of u in aanmerking komt, dan moet u officieel kwijtschelding aanvragen.

Checklist

Heeft u uw aanslag al meer dan drie maanden geleden betaald?
U kunt geen kwijtschelding meer aanvragen. U bent te laat. U kunt tot drie maanden na het betalen van uw aanslag kwijtschelding aanvragen.
Heeft u en/of uw partner auto's en/of motoren op naam staan?
Heeft u en/of uw partner een eigen bedrijf of bent u zelfstandig ondernemer?
Heeft u uw auto of motor nodig voor het werk of omdat u invalide bent of iemand uit uw gezin invalide is?
Is uw auto of motor meer dan € 3.350,- waard?
U krijgt geen kwijtschelding. Uw auto/motor is te veel waard.
Heeft u meer dan één auto of motor op naam staan?
U heeft meer dan één auto en/of motor. Dit zien wij als vermogen. Als de waarde van uw tweede auto en/of motor hoger is dan uw belastingaanslag krijgt u geen kwijtschelding. Met de waarde van uw auto en/of motor kunt u de aanslag betalen.
Bent u eigenaar van een woning?
Is de WOZ waarde van uw woning hoger dan de hypotheekschuld?
U krijgt geen kwijtschelding. De overwaarde van uw woning zien wij als vermogen.
Hidden

Sectie-einde

Het totale saldo van al uw bank- en spaarrekeningen mag niet boven een bepaald bedrag uitkomen als u kwijtschelding wilt aanvragen. Het totale saldo hangt af van uw woonsituatie*.

Het bedrag dat u op uw bank- en spaarrekening(en) mag hebben staan is:

 • Alleenstaande: € 1.700,-
 • Alleenstaande ouder (kind(eren) jonger dan 18 jaar): € 2.000,-
 • Samenwonenden/getrouwd: € 2.200,-

Waterschap Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân en de gemeente Groningen hanteren een hogere vermogens norm.

 • Alleenstaande: € 3.200,-
 • Alleenstaande ouder kind(eren) jonger dan 18 jaar): € 3.800,-
 • Samenwonenden/getrouwd: € 4.200,-

De energietoeslag die u heeft ontvangen in de afgelopen 12 maanden wordt door ons niet als inkomen of vermogen meegeteld.

Bent u geboren vóór 1-1-1935? Dan mag u € 3.350,- extra op uw bank- en spaarrekening(en) hebben staan.

Bent u ondernemer? Dan mag u € 10.000,- extra op uw bank- en spaarrekening(en) hebben staan.

*Bij uw woonsituatie kijken wij of u alleenstaand, alleenstaande ouder, samenwonend of getrouwd bent. Ook kijken wij of er andere mensen op uw adres staan ingeschreven. In de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 staat hoe dit bedrag berekend wordt.

Het totale saldo van al uw bank- en spaarrekeningen is hoger dan het bedrag voor uw woonsituatie?
U komt waarschijnlijk niet in aanmerking voor kwijtschelding.
Hidden

Sectie-einde

Uw inkomensnorm stellen wij vast op basis van de Participatiewet of Algemene OuderdomsWet (AOW). Het normbedrag staat voor ‘de noodzakelijke kosten van bestaan’. Het normbedrag hangt af van uw woonsituatie*.

Het netto maandinkomen (inclusief vakantiegeld) dat u mag hebben is:

 • Alleenstaande: € 1.350,-
 • Alleenstaande ouder (kind(eren) jonger dan 18 jaar): € 1.350,-
 • Samenwonenden/echtgenoten: € 1.900,-

Als u of uw partner de pensioengerechtigde leeftijd bereikt wordt het netto maandinkomen met € 150,- verhoogd:

 • Alleenstaande: € 1.500,-
 • Alleenstaande ouder (kind(eren) jonger dan 18 jaar): € 1.500,-
 • Samenwonenden/echtgenoten: € 2.150,-

*Bij uw woonsituatie kijken wij of u alleenstaand, alleenstaande ouder, samenwonend of getrouwd bent. Ook kijken wij of er andere mensen op uw adres staan ingeschreven. In de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 staat hoe dit bedrag berekend wordt.

Uw netto maandinkomen (inclusief vakantiegeld) is hoger dan het bedrag voor uw woonsituatie.
U komt waarschijnlijk niet in aanmerking voor kwijtschelding. Heefft u een Wajong uitkering? Vraag dan wel kwijtschelding aan, omdat Wajongers extra aftrekposten hebben.
U kunt kwijtschelding aanvragen ga naar: noordelijkbelastingkantoor.nl/kwijtschelding.