Heeft u vragen over de vastgestelde WOZ-waarde? Of vindt u dat de waarde niet klopt voor uw woning of bedrijfspand? Dan kunt u drie dingen doen:

 • U kunt het taxatieverslag opvragen via MijnNoordelijkbelastingkantoor. Dit kan alleen als u eigenaar of gebruiker van de onroerende zaak bent.
 • U kunt een vraag stellen aan het expertteam van taxateurs. Misschien is de waarde niet correct vastgesteld. De taxateur kan de waarde nog aanpassen. U hoeft in dat geval geen formeel bezwaar meer in te dienen. Wij helpen u graag om meer inzicht te krijgen in de waardebepaling. Komt u er samen niet uit, dan bespreekt de taxateur alsnog met u hoe u formeel bezwaar kunt maken. Een vraag stellen kan via het contactformulier of telefonisch.
 • Bent u het niet eens met de WOZ-waarde, dan maakt u bezwaar. Uiterlijk 6 weken na de datum op de belastingaanslag.  Als u bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde omdat er sprake is van aardbevingsschade, dan hoeft u ons alleen het schaderapport toe te sturen.

Bezwaar maken, hoe werkt het?

U heeft de keus uit drie mogelijkheden.

 1. U maakt -bij voorkeur- online bezwaar. Log in bij MijnNoordelijkbelastingkantoor met uw DigiD. Op de inlogpagina staat ook hoe u een DigiD kunt aanvragen.
 2. U maakt bezwaar via het contactformulier op deze site.
 3. U stuurt ons een brief. Het postadres is:
  Noordelijk Belastingkantoor
  Postbus 88
  9700 AB Groningen

Wat moet er in uw brief staan? In ieder geval:

 • het aanslagnummer of beschikkingsnummer.
  uw naam en adres
  de datum
  waarom u bezwaar maakt (uw motivatie)
 • Heeft u bewijsstukken die aantonen dat u gelijk hebt, zoals een taxatierapport van een makelaar? Stuur ze mee!
 We kunnen het bezwaar dan sneller en beter behandelen.
 • Wilt u eerst  een om uw verhaal toe te lichten? Geef dit aan.

Waar mag u op rekenen?

U krijgt binnen vijf werkdagen een bevestiging dat wij uw brief hebben ontvangen. Als wij een beslissing hebben genomen, krijgt u een brief met onze beslissing.

Voor de waterschapsbelastingen geldt:
Indien de WOZ-waarde is herzien bij uw gemeente, dan ontvangt u ons besluit binnen 12 weken na afloop van de bezwaartermijn. Als u uw bezwaar te laat heeft ingediend, krijgt u ons besluit binnen 12 weken, nadat wij het bezwaarschrift hebben ontvangen.

Voor de gemeentelijke belastingen geldt:
U ontvangt voor het einde van het jaar ons besluit op uw bezwaarschrift. Dit is alleen anders als u uw bezwaar na 15 november heeft ingediend. Dan krijgt u onze uitspraak binnen zes weken na afloop van de bezwaartermijn. Wij hebben wel de mogelijkheid om de termijn dan te verlengen, met maximaal zes weken.

Niet eens met onze beslissing?

U kunt beroep gaan bij de rechter. Hoe en waar u dat moet doen, staat duidelijk in de brief met onze beslissing. Dit kan alleen als u uw bezwaar binnen de termijn van zes weken heeft ingediend. U kunt nog wel in beroep gaan tegen het niet-ontvankelijk verklaren.

WOZ, OZB en watersysteemheffing

Een bezwaar tegen de WOZ-beschikking vatten wij ook op als een bezwaar tegen de OZB-aanslag en de aanslag Watersysteemheffing gebouwd. Andersom geldt hetzelfde: een bezwaar tegen de aanslagen OZB en Watersysteemheffing gebouwd vatten wij ook op als een bezwaar tegen de WOZ-beschikking.

Wanneer u in de gemeente Groningen, Ten Boer, Delfzijl, Appingedam of Loppersum woont, dan kunt u een bezwaar indienen bij het Noordelijk Belastingkantoor. Woont u in een andere gemeente, dan moet u bij uw eigen gemeente bezwaar indienen. Wij ontvangen de nieuwe (verlaagde) waarde van uw gemeente en verwerken de vermindering op uw aanslag. U krijgt automatisch bericht van deze vermindering.

WOZ-waarden opvragen

De Rijksoverheid wil er alles aan doen om het vaststellen van de WOZ-waarde openbaar en inzichtelijk te maken voor iedereen. Daarom is er online een landelijk WOZ-waardeloket. Daar kunt u van elk adres dat u wilt de WOZ-waarde opvragen, maximaal 10 per dag. Na uw zoekopdracht ziet u alleen het adres en de waarde, nooit wie de eigenaar of bewoner is.

Goed om te weten

Er zijn commerciële WOZ-bureaus* die u aanmoedigen om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde onder het mom van: niet geschoten, altijd mis. Dat bezwaar willen zij graag voor u verzorgen. Ze doen dat vaak ‘gratis’ – dat wil zeggen: op basis van ‘no-cure-no-pay’. Met andere woorden: als het niet lukt, betaalt u niks. Echt gratis is het niet. Wij moeten de proceskosten betalen. Het gaat daarbij om belastinggeld (dus geld van de gemeenschap) dat volgens ons ook nuttiger besteed kan worden.

Het gaat om veel geld. Er worden namelijk veel kosten gemaakt als deze bureaus voor u bezwaar maken. Dat zit zo: als een bezwaarschrift gegrond is, zijn wij wettelijk verplicht om een proceskostenvergoeding aan deze bureaus te betalen. Dat zijn vaste bedragen, voor bijvoorbeeld het indienen van een bezwaarschrift, een hoorzitting bijwonen en/of een nieuw taxatierapport opmaken. Omdat het tarieven zijn die bij een overheidsinstelling gedeclareerd mogen worden, gaat het om relatief hoge bedragen. Niet voor niets kunnen WOZ-bureaus ervan rondkomen. De kosten kunnen flink oplopen en staan dan niet in verhouding met het voordeel (vermindering van de aanslag) dat het u als belastingplichtige oplevert.

* We doelen hierbij niet op de bureaus die mensen ondersteunen als ze niet zelfstandig in staat zijn om bezwaar te maken.

Ter illustratie:
De vergoeding 2017 voor het indienen van een bezwaarschrift is € 246, de vergoeding voor het bijwonen van een hoorzitting is € 246 en de vergoeding voor het indienen van een taxatierapport is € 242. De totale proceskostenvergoeding kan dus oplopen tot € 734 per bezwaarschrift.
Als we bij wijze van voorbeeld uitgaan van een OZB-tarief voor eigenaren van woningen van 0,17% van de WOZ-waarde, dan levert iedere € 10.000 waarmee de WOZ-waarde wordt verlaagd u als belastingplichtige een vermindering van de aanslag op van € 17. Dit staat in schril contrast met de proceskostenvergoeding die de commerciële bureaus ontvangen.

De hoge kostenvergoedingen neemt een gemeente die met ons samenwerkt weer op in de rekensom die gemaakt wordt bij het bepalen van de nieuwe tarieven voor de onroerendezaakbelasting. Zo worden – via een omweg – uiteindelijk alle betalers van lokale belastingen een beetje de dupe.
Rechtstreeks in gesprek gaan met ons of uw gemeente bespaart daarom overheidsgeld. Geld dat besteed kan worden aan nuttige dingen in de samenleving – en aan het betaalbaar houden van de OZB-tarieven.

Een bezwaar dat u zelf indient, behandelen wij op dezelfde manier als een bezwaar dat een commercieel bureau indient. Het kost u nooit geld.
Als blijkt dat er een fout is gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde, zorgen we er voor dat die wordt aangepast.
Als het voor de behandeling van uw bezwaar nodig is, laten we de woning opnieuw taxeren door een objectieve taxateur. Bij het oordeel van die nieuwe taxateur leggen we ons dan neer. U bent natuurlijk helemaal vrij om die keuze te maken, maar het is dus niet echt nodig.