Uitstel van betaling

Als u bezwaar maakt, krijgt u automatisch uitstel van betaling voor het bedrag of de aanslagregel waar u bezwaar tegen maakt. Maakt u alleen bezwaar tegen een aanslagregel, dan moet u de rest van het bedrag wel binnen de termijn betalen.

Uitstel van betaling zorgt ervoor dat uw automatische incasso geheel of gedeeltelijk even stopt. Bij sommige bezwaren hebben wij tot het einde van het kalenderjaar de tijd om een uitspraak te doen. Het is dan mogelijk dat in de laatste termijn een hoog bedrag van uw rekening wordt afgeschreven.

Geen uitstel van betaling

Heeft u automatische incasso en u wilt geen uitstel van betaling tijdens de behandeling van uw bezwaar? Neem dan contact met ons op. Heeft u geen automatische incasso, maar wilt u het volledige aanslagbedrag betalen als uw bezwaar nog in behandeling is? Maak het bedrag over onder vermelding van uw aanslagnummer.

Gelijk en terugbetaling bij bezwaar

Heeft u gelijk en uw aanslag al betaald? Dan krijgt u het teveel betaalde bedrag van ons terug.