Uitstel van betaling

Als u bezwaar maakt, krijgt u automatisch uitstel van betaling voor het bedrag of de aanslagregel waar u bezwaar tegen maakt. Maakt u alleen bezwaar tegen een aanslagregel, dan moet u de rest van het bedrag wel binnen de termijn betalen.

Geen uitstel van betaling

Heeft u automatische incasso en u wilt geen uitstel van betaling tijdens de behandeling van uw bezwaar? Neem dan contact met ons op. Heeft u geen automatische incasso, maar wilt u het volledige aanslagbedrag betalen als uw bezwaar nog in behandeling is? Maak het bedrag over onder vermelding van uw aanslagnummer.

Gelijk en terugbetaling bij bezwaar

Als u gelijk heeft met uw bezwaar en u heeft betaald, dan krijgt u het te veel betaalde bedrag van ons terug.