Ontvangstbevestiging en besluit

U krijgt een ontvangstbevestiging dat wij uw brief hebben ontvangen. Als wij een besluit hebben genomen krijgt u een brief met ons besluit.

Besluit waterschapsbelastingen
U ontvangt ons besluit binnen 12 weken na afloop van de bezwaartermijn. Is uw bezwaar te laat ontvangen? Dan krijgt u ons besluit binnen 12 weken nadat wij uw bezwaar hebben ontvangen.

Besluit gemeentelijke belastingen
U ontvangt voor het einde van het jaar een besluit op uw bezwaarschrift. Heeft u uw bezwaar na 15 november gemaakt? Dan krijgt u ons besluit binnen 6 weken nadat wij uw bezwaar hebben ontvangen.

Wij hebben de mogelijkheid om de termijn te verlengen met maximaal 6 weken.

Niet eens met ons besluit?

U kunt in beroep gaan bij de rechter. In de brief met ons besluit staat hoe u in beroep kunt gaan bij de rechter.
Hebben wij uw bezwaar te laat ontvangen, dan kunt u niet in beroep gaan tegen het besluit. U kunt wel in beroep gaan tegen het ‘niet-ontvankelijk verklaren’.