Heeft u van ons een brief ontvangen met een aankondiging dat wij beslag gaan leggen op uw loon of uitkering? Dan heeft u nog een aantal dagen de tijd om te betalen.

Betaalt u niet?
Dan krijgt uw werkgever of uitkeringsinstantie een brief van ons dat wij beslag leggen op uw inkomen. Beslag betekent dat een deel van uw inkomen naar het Noordelijk Belastingkantoor gaat. Met dat deel van uw inkomen worden uw aanslagen betaald.

Meer informatie of contact?
Dan kunt u bellen met t. 088 787 9100 of mailen: invordering@noordelijkbelastingkantoor.nl. 

Wat is VBVV?
VBVV staat voor Vereenvoudiging BeslagVrije Voet. U moet altijd een minimum inkomen hebben om uw vaste lasten te betalen en geld voor uw dagelijkse boodschappen. Hiervoor is een norm vastgesteld, de VBVV-norm.

Kan de beslagvrije voet worden aangepast?
De beslagvrije voet kan worden aangepast. De norm gaat dan vaak omhoog. U moet dan kunnen bewijzen dat u meer kosten heeft dan de VBVV-norm. Wilt u de beslagvrije voet aanpassen? Dan kunt u mailen naar: invordering@noordelijkbelastingkantoor.nl. 

Wilt u meer informatie over de beslagvrije voet. Kijk op: www.uwbeslagvrijevoet.nl. Hier kunt u zelf uw beslagvrije voet berekenen. Ook vindt u hier informatie over het vaststellen van uw leefsituatie.

Wanneer wordt uw werkgever of uitkeringsinstantie geïnformeerd?
Na 4 weken sturen wij een brief naar uw werkgever of uitkeringsinstantie. Ook u krijgt hierover bericht van ons. De werkgever of uitkeringsinstantie maakt dan vanaf de eerste volgende salarisbetaling een bedrag aan ons over. Wanneer de aanslagen volledig zijn betaald stopt het beslag op uw inkomen. Uw werkgever of uitkeringsinstanstie en u krijgen een bevestiging dat het beslag op uw inkomen is gestopt.