Automatische incasso aanvragen

U kunt een automatische incasso binnen twee weken aanvragen na de datum op uw aanslag. Stapt u later over, dan verdelen wij het bedrag in minder dan 10 delen. Log in op MijnNoordelijkBelastingkantoor om een automatische incasso aan te vragen.

Automatische incasso stopzetten

Log in op MijnNoordelijkBelastingkantoor om een automatische incasso stop te zetten. Zorg er wel voor dat het bedrag binnen drie maanden na dagtekening van uw aanslag bij ons binnen is.