Woningen

Voor de berekening gaan we uit van een gemiddelde per jaar. Met andere woorden: we gaan uit van de gemiddelde hoeveelheid afvalstoffen die iemand jaarlijks met het water wegspoelt, het rioolsysteem in. De hoeveelheid geven we aan met de afkorting v.e. Dat staat voor vervuilingseenheid.

Vervuilingseenheden 1 of 3

Er zijn twee tarieven: een voor éénpersoonshuishoudens en een voor meerpersoonshuishoudens.

  • Woont u alleen, dan betaalt u 1 vervuilingseenheid.
  • Woont u met twee of meer personen op een adres, dan bent u een meerpersoonshuishouden. U betaalt dan 3 vervuilingseenheden.
    Waarom altijd 3? Er zijn landelijk twee vaste aantallen bepaald: 1 en 3. Dit is wettelijk vastgelegd.

Waarom betaal ik voor 3 vervuilingseenheden, terwijl ik met 2 personen woon?

Dat komt doordat elk huishouden met 2 of meerdere personen voor 3 vervuilingseenheden (ve) zuiveringsheffing betaalt.
De waterschappen hebben dit jaren geleden met elkaar afgesproken. Daarvoor waren 2 redenen:

  1. Door uit te gaan van 3 vervuilingseenheden konden de waterschappen al tijdens het jaar een aanslag opleggen.
  2. Het precies bijhouden van het aantal personen in elk huishouden zou veel extra geld kosten.

Sindsdien is deze manier om uw zuiveringsheffing te berekenen niet veranderd. Het staat in de Waterschapswet die alle waterschappen volgen. Veel klanten zijn verbaasd dat zij met 2 personen voor 3 ve moeten betalen. We begrijpen die verbazing.

Peildatum 1 januari

Bij het tellen gaan we uit van de gegevens die we van uw gemeente krijgen. Die staan in de Basisregistratie Personen (BRP). Peildatum is altijd 1 januari.

Verandert er iets in de loop van het jaar en gaat u van een meerpersoonshuishouden naar een éénpersoonshuishouden, dan krijgt u automatisch een vermindering. U krijgt dan een brief met een nieuwe berekening van uw aanslag. Heeft u teveel betaald? Dan krijgt u dat terug.

Uitzondering IBA

IBA is de afkorting van Individuele Behandeling Afvalwater. Een IBA is een mini-zuiveringsinstallatie. De IBA’s zijn ingedeeld in verschillende klassen, gerangschikt naar zuiveringsrendement. Een IBA klasse I is de minimale voorziening en is een septic tank met een inhoud van 6 m3. Het zuiveringsrendement bedraagt ongeveer 30%. De IBA klasse II levert een rendement van ongeveer 80% en een IBA klasse III komt tot ruim 90% rendement.

Als u een  gecertificeerde IBA II of III in eigen beheer heeft, kunt u een verzoek indienen voor 1 vervuilingseenheid. Is de IBA II of III in beheer bij de gemeente of waterschap dan is geen vermindering naar 1 v.e. mogelijk.