Er zijn twee manieren om de vervuilingseenheden bij bedrijven vast te stellen:

  1. Meten, bemonsteren en analyseren van het afvalwater, dit zijn de meetbedrijven
  2. Het Besluit vervuilingswaarde ingenomen water toepassen, dit zijn de tabelbedrijven.

Meetbedrijven

Aan meetbedrijven is een zogenoemde meetbeschikking verleend. Daarin is de wijze van onderzoek beschreven. De kosten van de onderzoeken zijn voor het meetbedrijf. De resultaten van het onderzoek zijn een maat voor de hoogte van het aantal vervuilingseenheden per jaar.

Tabelbedrijven

De meeste bedrijven zijn tabelbedrijven. Hierbij kijken we naar de bedrijfscategorieën die zijn genoemd in artikel 2 van het Besluit vervuilingswaarde ingenomen water. De bijbehorende vervuilingswaarde per m³ ingenomen water wordt vervolgens gekoppeld aan één van de 15 waterklassen uit de tabel Afvalwatercoëfficiënten. De vervuilingswaarde per m³ ingenomen water kan ook worden bepaald door afvalwateronderzoek waarvoor het bedrijf achteraf een specifieke beschikking ontvangt. Omdat afvalwateronderzoek is gebonden aan regelgeving willen wij graag dat vooraf contact wordt opgenomen met het Noordelijk Belastingkantoor.