Voert u al uw afvalwater af op het gemeentelijk riool, dan betaalt u zuiveringsheffing. U betaalt ook zuiveringsheffing als u afvalwater vanuit een zuiveringsinstallatie afvoert op het gemeentelijk riool. Het is een belasting die huishoudens en bedrijven betalen.

Het vuile water dat u afvoert via het riool mag niet rechtstreeks in de natuur terechtkomen en gaat eerst naar een installatie om het schoon te maken. Het gaat daarbij om afvalstoffen van de afwas, de was, doorspoelen van de wc en douchen, maar ook grofvuil, zand en afvalwater van bedrijven.

Door de zuiveringsheffing betaalt iedereen mee om het eigen afvalwater weer schoon te krijgen. Zo kunnen de waterschappen het schonere water dat uit de zuiveringsinstallaties komt weer veilig lozen op het oppervlaktewater in de natuur: sloten, plassen, meren.

Voert u uw afvalwater niet af op het riool, maar loost u rechtstreeks op oppervlaktewater? Dan betaalt u verontreinigingsheffing.

Berekening bedrijven

Voor de berekening van de aanslag gebruiken wij een klasse. Wij delen u in een klasse in op basis van het soort afvalwater dat u loost. Loost u alleen huishoudelijk afvalwater, dan bent u ingedeeld in klasse 8.

De aanslag stellen wij vast door uw waterverbruik op jaarbasis te vermenigvuldigen met de afvalwatercoëfficiënt 0,023. Bijvoorbeeld: 500 m3 waterverbruik x 0,023 = 11,5 vervuilingseenheden.

Let op: het waterverbruik op jaarbasis kan afwijken van het waterverbruik op uw afrekennota van het waterbedrijf. Dit komt omdat de afrekennota vaak niet precies over een jaar gaat.

Bekijk tarieven