Watersysteemheffing ingezetenen is een vast bedrag per woonruimte. Alleen particulieren betalen dit bedrag.

Wanneer betaalt u watersysteemheffing ingezetenen?

Iedereen die bij de gemeente staat ingeschreven als hoofdbewoner van een adres. U betaalt voor het hele jaar voor het adres waar u op 1 januari woont. Of u verhuist in dat jaar maakt niet uit. Ook het aantal personen bij u in huis maakt voor deze heffing niet uit, u betaalt per woning.