De watersysteemheffing gebouwd is een percentage van de WOZ-waarde van de woning of het bedrijfsgebouw waar u eigenaar van bent.

Wie betaalt watersysteemheffing gebouwd?

Bent u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar van een woning of bedrijfsgebouw? Dan betaalt u de watersysteemheffing gebouwd.

Wie stelt de WOZ-waarde vast?

Woont u in de gemeente Groningen, Eemsdelta of Noordenveld? Dan stellen wij de WOZ-waarde vast. Woont u in een andere gemeente? Dan doet uw gemeente dat. U kunt bij uw eigen gemeente bezwaar maken als u het niet eens bent met de WOZ-waarde. Wij ontvangen de nieuwe (verlaagde) waarde van uw gemeente en verwerken de vermindering op uw aanslag. U krijgt automatisch bericht van deze vermindering.