Watersysteemheffing betaalt u om wateroverlast en overstromingen te voorkomen. Denk hierbij aan het bouwen en onderhouden van dijken en gemalen om overstromingen en tekorten aan water te voorkomen. Het waterschap gebruikt het geld uit de watersysteemheffing ook om het water in sloten, plassen en meren schoon te houden.

Eigenaar

Bent u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar van een woning, bedrijfspand of stuk grond, dan betaalt u de watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd of natuur.

Gebruiker

Bent u gebruiker van een woonruimte, dan betaalt u watersysteemheffing ingezetenen.

Verkoop woning, pand of grond

Verkoopt u een woning, bedrijfspand of grond dat niet bebouwd is, dan berekent de notaris hoeveel watersysteemheffing u terugkrijgt van de koper. De heffing is voor een heel jaar. Ook als er iets in dat jaar verandert.

Bekijk tarieven >