Voor de berekening gaan we uit van een gemiddelde per jaar. Wij gaan uit van de gemiddelde hoeveelheid afvalstoffen die iemand jaarlijks met het water wegspoelt door bijvoorbeeld af te wassen, te douchen of de was te doen.

Vervuilingseenheden 1 of 3

Er zijn twee tarieven: éénpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens.

  • Woont u alleen, dan betaalt u 1 vervuilingseenheid.
  • Woont u met twee of meer personen op een adres, dan bent u een meerpersoonshuishouden. U betaalt dan 3 vervuilingseenheden. Waarom altijd 3? Dit komt omdat er landelijk twee vaste aantallen bepaald zijn: 1 en 3. Dit is wettelijk vastgelegd.

Bij het tellen gaan we uit van de gegevens die we van uw gemeente krijgen. Die staan in de Basisregistratie Personen (BRP). Peildatum is 1 januari.

Verandert er iets in de loop van het jaar en gaat u van een meerpersoonshuishouden naar een éénpersoonshuishouden, dan krijgt u automatisch een vermindering. U krijgt dan een brief met een nieuwe berekening van uw aanslag. Heeft u teveel betaald? Dan krijgt u dat terug.

Individuele Behandeling Afvalwater

IBA is de afkorting van Individuele Behandeling Afvalwater. Een IBA is een mini-zuiveringsinstallatie. De IBA’s zijn ingedeeld in verschillende klassen, gerangschikt naar zuiveringsrendement. Een IBA klasse I is de minimale voorziening en is een septic tank met een inhoud van 6 m3. Het zuiveringsrendement bedraagt ongeveer 30%. De IBA klasse II levert een rendement van ongeveer 80% en een IBA klasse III komt tot ruim 90% rendement.

Als u een gecertificeerde IBA II of III in eigen beheer heeft, kunt u een verzoek indienen voor 1 vervuilingseenheid. Is de IBA II of III in beheer bij de gemeente of waterschap, dan is geen vermindering naar 1 vervuilingseenheid mogelijk.