Er zijn twee manieren om de vervuilingseenheden bij bedrijven vast te stellen:

  1. Meten, bemonsteren en analyseren van het afvalwater, dit zijn de meetbedrijven
  2. Het Besluit vervuilingswaarde ingenomen water toepassen, dit zijn de tabelbedrijven.

Meetbedrijven

Aan meetbedrijven is een zogenoemde meetbeschikking verleend. Daarin is de wijze van onderzoek beschreven. De kosten van de onderzoeken zijn voor het meetbedrijf. De resultaten van het onderzoek zijn een maat voor de hoogte van het aantal vervuilingseenheden per jaar.

Tabelbedrijven

Verreweg de meeste bedrijven zijn tabelbedrijven. Hierbij kijken we naar de bedrijfscategorie of vastgestelde vervuilingswaarde per m³ ingenomen water. Dat laatste hebben we door onderzoek vastgesteld en het bedrijf ontvangt daarvan een zogenoemde beschikking. De vervuilingswaarde per m koppelen wij vervolgens aan een van de 15 waterklassen uit de tabel afvalwatercoefficienten. Het bedrijf ontvangt een zogenoemde beschikking als een vervuilingswaarde per mis bepaald door recent onderzoek.