Loost u uw huishoudelijk- of bedrijfsafvalwater direct op het oppervlaktewater? Dan betaalt u verontreinigingsheffing. Voert u uw huishoudelijk- of bedrijfsafvalwater via het riool? Dan betaalt u geen verontreinigingsheffing, maar zuiveringsheffing.

Bekijk tarieven >

Berekening

Voor de berekening van de aanslag gebruiken wij een klasse. Wij delen u in een klasse in op basis van het soort afvalwater dat u loost. Loost u alleen huishoudelijk afvalwater, dan bent u ingedeeld in klasse 8. De aanslag stellen wij vast door uw waterverbruik op jaarbasis te vermenigvuldigen met de afvalwatercoëfficiënt 0,023.

Bijvoorbeeld: 500 m3 waterverbruik x 0,023 = 11,5 vervuilingseenheden.

Let op: het waterverbruik op jaarbasis kan afwijken van het waterverbruik op uw afrekennota van het waterbedrijf. Dit komt omdat de afrekennota vaak niet precies over een jaar gaat.