Bent u op zoek naar de verordeningen van wetterskip Fryslân? Deze kunt u vinden op overheid.nl onder de officiële bekendmakingen.

Verordeningen wetterskip Fryslân

Op overheid.nl kunt u onder andere de volgende verordeningen vinden: legesverordening, zuiveringsheffing, watersysteemheffing en verontreinigingsheffing.