Bent u op zoek naar de verordeningen van waterschap Noorderzijlvest? Deze kunt u vinden op de website van waterschap Noorderzijlvest: noorderzijlvest.nl.

Verordeningen Noorderzijlvest

Op overheid.nl kunt u onder andere de volgende verordeningen vinden: legesverordening, zuiveringsheffing, watersysteemheffing en verontreinigingsheffing.