Bent u op zoek naar de verordeningen van waterschap Hunze en Aa’s? Deze kunt u vinden op de website van waterschap Hunze en Aa’s: hunzeenaas.nl.

Verordeningen Hunze en Aa’s

Op overheid.nl kunt u onder andere de volgende verordeningen vinden: legesverordening, zuiveringsheffing, watersysteemheffing en verontreinigingsheffing.