Bent u op zoek naar de verordeningen van de gemeente Groningen en de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer? Deze kunt u vinden op overheid.nl onder de officiële bekendmakingen.

Verordeningen gemeente Groningen

Op overheid.nl kunt u de volgende verordeningen van de gemeente Groningen vinden: leges verordening, afvalstoffenheffing, rioolheffing, kwijtschelding, hondenbelasting, parkeerbelasting, precariobelasting, logiesbelasting, roerend zaakbelasting, onroerende zaakbelasting en compensatie onroerende zaakbelastingen.

Verordeningen voormalige gemeenten Haren en Ten Boer

De volgende verordeningen zijn vastgesteld voor het gebied van de voormalige gemeente Haren: afvalstoffenheffing. Voor het gebied van de voormalige gemeente Ten Boer zijn de volgende verordeningen vastgesteld: afvalstoffenheffing.