Woont u in de gemeente Groningen? Dan krijgt u van ons de waardebeschikking met de WOZ-waarde. Woont u in een andere gemeente? Dan ziet u de WOZ-waarde terug op uw aanslag. De WOZ-waarde wordt ook gebruikt voor andere belastingsoorten, bijvoorbeeld de waterschapsbelastingen.

Wat is WOZ-waarde?

De letters WOZ staan voor “Waardering Onroerende Zaken” en komt van de Wet WOZ. De WOZ-waarde bepalen we van woningen, bedrijfspanden, winkels, garages, bouwterreinen, enzovoorts. Bij lokale belastingen is de WOZ-waarde het uitgangspunt om de hoogte van sommige heffingen uit te rekenen.

Wie bepaalt de WOZ-waarde?

Voor de gemeenten Groningen, Delfzijl, Appingedam en Loppersum stellen wij de WOZ-waarde vast. Andere gemeenten doen dat zelf. De gemeenten doen dat ieder jaar en hanteren als peildatum 1 januari.

Waarde van woningen

De waarde van een woning wordt bepaald door deze te vergelijken met soortgelijke woningen (ook wel referentiewoningen genoemd), die rond de peildatum verkocht zijn. De verkoopprijs is dan bekend. We letten ook goed op de (duidelijke) verschillen van de referentiewoning met uw eigen woning. Verschillen die de waarde (aanzienlijk) kunnen verhogen of juist verlagen.

Waarde van courante niet-woningen

Met courante niet-woningen bedoelen we onder meer kantoren, winkels en opslagruimten. De waarde van courante niet-woningen bepalen we door de huurwaarde van vergelijkbare panden te kapitaliseren, zodat goed verhuurbaar onroerend goed een hogere waarde krijgt en minder goed verhuurbaar onroerend goed een lagere. Bij deze methode doen we een vergelijking met soortgelijke objecten, die rond de peildatum verhuurd en/of verkocht zijn.