Onroerendezaakbelasting (OZB) betaalt u als u eigenaar bent van een woning of eigenaar/gebruiker van een bedrijfspand. Het bedrag aan OZB is een percentage van de WOZ-waarde. Met de opbrengst van de onroerendezaakbelasting betaalt uw gemeente allerlei voorzieningen. Bijvoorbeeld aanleg en onderhoud van wegen, trottoirs en plantsoenen, sporthallen en scholen.

Hoeveel onroerendezaakbelasting betaalt u?

Dat hangt af van de WOZ-waarde van de woning of het pand. Op het aanslagbiljet kunt u zien welke waarde is toegekend aan uw woning of bedrijf. De WOZ-waarde wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Woont u in de gemeente Groningen of Eemsdelta? Dan bepalen wij de WOZ-waarde. Woont u in een andere gemeente? Dan doet uw eigen gemeente dat.

Hoeveel onroerendezaakbelasting u betaalt hangt ook af van het OZB-tarief. De gemeenteraad stelt dat elk jaar vast. Dat tarief is een percentage. De onroerendezaakbelasting rekenen wij uit door dat percentage van de WOZ-waarde te nemen. Er zijn drie verschillende percentages: eigenaar woning, eigenaar bedrijfspand en gebruiker bedrijfspand.

Rekenvoorbeeld: u heeft een woning met een WOZ-waarde van € 275.000,00. Het OZB-tarief is bijvoorbeeld 0,1672% van de WOZ-waarde. U betaalt dan 0,1672% van € 275.000,00 = € 459,80. Voor deze belasting geldt: peildatum is 1 januari. U betaalt altijd voor het hele jaar. Gaat u in de loop van het jaar een bedrijfspand gebruiken, dan krijgt u pas volgend jaar een aanslag.

Bekijk tarieven >

Fonds Ondernemend Groningen

De gemeente Groningen heft op verzoek van ondernemers een opslag op de OZB niet-woningen van 6%. De opslag stort de gemeente Groningen in Het Fonds Ondernemend Groningen. Dit is een ondernemersfonds van, voor en door ondernemers uit de gemeente Groningen. Met het geld worden collectieve projecten gefinancierd. Deze projecten dragen bij aan een economische, gezonde en aantrekkelijke stad. Vaak in cofinanciering met de gemeente Groningen of derde partijen. Wilt u een aanvraag doen of bent u geïnteresseerd in de gefinancierde projecten van het Fonds Ondernemend Groningen? Kijk dan op www.hetfondsgroningen.nl.

Goed om te weten

Verkoopt u de ‘onroerende zaak’ waar u een aanslag voor krijgt? Dan verrekent de notaris in de meeste gevallen de te veel betaalde onroerendezaakbelasting met de nieuwe eigenaar. U krijgt op 1 januari een aanslag voor het hele jaar. Andersom: als u een onroerende zaak koopt, betaalt u uw deel van de onroerendezaakbelasting voor dat jaar als ‘kosten koper’.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag onroerendezaakbelasting? Let op: bezwaar maken tegen de onroerendezaakbelasting / WOZ-waarde gaat anders dan tegen andere belastingen. Kijk daarom voor de informatie hierover op deze pagina. Als uw gemeente de WOZ-waarde vaststelt, kunt u wel bij ons bezwaar maken tegen het vastgestelde bedrag. Wij sturen uw bezwaar dan door naar uw gemeente. Daar nemen ze het in behandeling.

Roerendezaakbelasting

Eigenaren van woonboten betalen geen onroerendezaakbelasting, maar roerendezaakbelasting (RZB). Boten vallen niet onder ‘onroerend goed’.