U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een woning of bedrijfspand, of als u alleen gebruiker bent van een bedrijfspand. De aanslag krijgt u elk jaar automatisch van ons. Met de opbrengst van de onroerendezaakbelasting betaalt uw gemeente allerlei algemene voorzieningen. Bijvoorbeeld aanleg en onderhoud van wegen, trottoirs en plantsoenen, sporthallen en scholen.

Hoeveel onroerendezaakbelasting betaalt u?

Dat hangt af van de waarde van de woning of het pand. Officieel heet dat de WOZ-waarde. Op het aanslagbiljet kunt u zien welke waarde is toegekend aan uw woning of bedrijf. De WOZ-waarde wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Woont u in de gemeente Groningen, Ten Boer, Delfzijl, Appingedam of Loppersum? Dan bepalen wij de WOZ-waarde. Woont u in een andere gemeente? Dan doet uw gemeente dat.

Hoeveel onroerendezaakbelasting u betaalt hangt ook af van het OZB-tarief dat in uw gemeente geldt. De gemeenteraad stelt dat ieder jaar vast. Dat tarief is een percentage. De onroerendezaakbelasting rekenen wij uit door dat percentage van de WOZ-waarde te nemen. Er zijn drie verschillende percentages: eigenaar woning, eigenaar bedrijfspand en gebruiker bedrijfspand.
Rekenvoorbeeld: u heeft een woning met een WOZ-waarde van € 275.000,00. Het OZB-tarief is bijvoorbeeld 0,1672% van de WOZ-waarde. U betaalt dan 0,1672% van € 275.000,00 = € 459,80.
Voor deze belasting geldt: peildatum is 1 januari. U betaalt altijd voor het hele jaar. Gaat u in de loop van het jaar een bedrijfspand gebruiken, dan krijgt u pas volgend jaar een aanslag.

Bekijk tarieven >

Goed om te weten

Verkoopt u de ‘onroerende zaak’ waar u een aanslag voor krijgt? Dan verrekent de notaris in de meeste gevallen de te veel betaalde onroerendezaakbelasting met de nieuwe eigenaar. U hebt namelijk op 1 januari een aanslag voor het hele jaar gekregen. Andersom: als u een onroerende zaak koopt, betaalt u uw deel van de onroerendezaakbelasting voor dat jaar als ‘kosten koper’.

Bezwaar
Bent u het niet eens met de aanslag onroerendezaakbelasting? Let op: bezwaar maken tegen de onroerendezaakbelasting / WOZ-waarde gaat anders dan tegen andere belastingen. Kijk daarom voor de informatie hierover op deze pagina.
Als uw gemeente de WOZ-waarde vaststelt, kunt u wel bij ons bezwaar maken tegen het vastgestelde bedrag. Wij sturen uw bezwaar dan door naar uw gemeente. Daar nemen ze het in behandeling.

Roerendezaakbelasting

Eigenaren van woonboten betalen geen onroerendezaakbelasting maar roerendezaakbelasting (RZB). Boten vallen immers niet onder ‘onroerend goed’.