Vanaf 2022 gaat de gemeente Groningen geen hondenbelasting meer opleggen. Had u in 2021 of de jaren daarvoor een hond of meerdere honden? Dan betaalde u hondenbelasting. Vanaf 1 januari 2022 niet meer.

Afmelden hond
Had u in 2021 of de jaren daarvoor geen hond(en) meer en u betaalde wel hondenbelasting? Dan kunt u ons dit met terugwerkende kracht aan ons laten weten. Log in op MijnNoordelijkbelastingkantoor om uw hond(en) af te melden.

Verhuizen en hondenbelasting
Bent u in 2021 verhuist naar een andere gemeente? Dan betaalt u hondenbelasting tot en met de dag van de verhuizing. U hoeft zelf niets te doen. Als u zich inschrijft bij uw nieuwe gemeente, dan geeft de gemeente dat aan ons door. Heeft u betaald voor het hele jaar? Dan betalen wij het te veel betaalde bedrag aan u terug.