De forensenbelasting is een belasting voor iedereen die niet in het gebied van de voormalige gemeente Haren woont, maar wel 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning in het gebied van de voormalige gemeente Haren beschikbaar heeft. Het gaat vooral om gebruikers van zomerwoningen, inclusief stacaravans.

Hoe werkt het?

Het is afhankelijk van het aantal dagen per jaar dat u over uw tweede woning kunt beschikken of u een aanslag ontvangt. Het is niet van belang of u op die dagen ook daadwerkelijk in de woning aanwezig bent. Het feit dat u aanwezig kunt zijn is voldoende. Dus ook wanneer u in het buitenland verblijft of vanwege werkverplichtingen geen gebruik van uw zomerwoning kunt maken, tellen deze dagen toch mee.

Bij verhuizing of verkoop wordt gekeken of iemand de woning tenminste 90 dagen tot zijn of haar beschikking heeft gehad.

WOZ-waarde bepalend voor aanslag

De aanslag wordt bepaald aan de hand van de WOZ-waarde van de woning. Wanneer er geen WOZ-waarde is vastgesteld, wordt een waarde bepaald op basis van dezelfde taxatiemethodiek.

U ontvang van het Noordelijk Belastingkantoor een aanslag. Als u het niet eens bent met de aanslag dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van de aanslag bzwaar maken.

Welke gegevens zijn nodig voor de belasting

  1. Het adres van de tweede woning.
  2. Het aantal dagen per jaar dat u gebruik kunt maken van uw tweede woning.

Wat moet u minimaal in uw bezwaar vermelden?

  1. Uw naam en adres.
  2. De dagtekening van de aanslag.
  3. Een omschrijving van de aanslag waartegen u bezwaar maakt.
  4. De motivering van uw bezwaar.