Vanaf 2021 betalen alle inwoners van de gemeente Groningen een vast bedrag voor de afvalstoffenheffing en verdwijnt Diftar. Dit betekent dat u in het jaar 2021 nog de aanslag ontvangt over het belastingjaar 2020. Iedereen die gebruiker is van een perceel én gebruik maakt van de ophaaldienst ontvangt deze aanslag. Voor het ophalen van grofvuil krijgt u een aparte nota. Bij de afvalstoffenheffing wordt tariefdifferentiatie (diftar) toegepast.

Diftar is een systeem waarbij de inwoner een deel van de afvalstoffenheffing betaalt naar het aantal aangeboden kilo’s afval. DIFTAR is de afkorting van geDIFferentieerd TARief. Het doel van Diftar is het afval beperken en de kosten eerlijk verdelen.

Hoe werkt diftar?

De ophaalwagens zijn uitgerust met een beladingsysteem met weeginstallatie. De identificatiegegevens op de chip van de container worden ingelezen. Tijdens het opheffen van de container wordt deze automatisch gewogen. Vlak na de lediging wordt de container opnieuw gewogen. Het verschil tussen deze twee wegingen wordt berekend. Het gewogen verschil wordt in de boordcomputer in de vrachtwagen gekoppeld aan de identificatiegegevens. Deze gegevens worden dan verwerkt en per huishouden ontstaat een individueel overzicht van alle ledigingen en gewichten, voor restafval (en GFT).

Het vastrechttarief wordt per maand in rekening gebracht. Wanneer u in de loop van een maand verhuist, wordt de gehele maand in rekening gebracht. Voorbeeld: bij vertrek op de 4e van de maand juni betekent dat de hele maand juni in rekening wordt gebracht. Bij aankomst op de 4e van de maand juni, betekent dat met ingang van juli het vastrecht in rekening wordt gebracht. Voor de aangeleverde kilogrammen betaalt men tot de datum van vertrek of aankomst.