De gemeente haalt huisvuil op. Woont u in de gemeente Groningen, dan betaalt u afvalstoffenheffing aan ons. De gemeente haalt uw huishoudelijke afval op en verwerkt dat.

U betaalt ook afvalstoffenheffing als u weinig of geen afval heeft. Hoeveel u precies betaalt, hangt af van het aantal bewoners op uw adres op 1 januari (de peildatum). Bij het tellen gaan we uit van de gegevens die we van de gemeente krijgen. Die staan in de Basisregistratie Personen (BRP). Voor bedrijven gelden andere regels. Zij kunnen een contract afsluiten met de Milieudienst.

Als u verhuist

  • U verhuist na 1 januari naar de gemeente Groningen. Dan krijgt u een aanslag afvalstoffenheffing voor uw nieuwe woning, vanaf de dag dat u er woont.
  • U verhuist van de gemeente Groningen naar een andere gemeente. Dan betaalt u afvalstoffenheffing voor uw oude woning tot de dag waarop u verhuist.
    U hoeft zelf niets te doen. Als u zich inschrijft bij uw nieuwe gemeente, geeft die gemeente dat aan ons door. Heeft u al vooruit betaald voor het hele jaar? Dan betalen wij het te veel betaalde bedrag aan u terug.
  • U blijft wel in de gemeente Groningen. De afvalstoffenheffing blijft voor u gelijk. Behalve als u bij iemand anders gaat wonen die al afvalstoffenheffing betaalt voor dat adres. Wij verminderen dan uw oude aanslag afvalstoffenheffing. U hoeft zelf niets te doen. Als u zich inschrijft bij de gemeente op het nieuwe adres, geeft de gemeente dat aan ons door.

Studentenhuizen

U woont in een studentenhuis met een kamerverhuurvergunning. Dan bent u niet belastingplichtig voor de afvalstoffenheffing. Wij sturen de aanslag naar de verhuurder. Uw verhuurder mag de heffing wel verhalen op de kamerhuurders. Dat is geregeld in de Wet milieubeheer.

Diftar gebied Haren

De afvalstoffenheffing wordt in het gebied van de voormalige gemeente Haren achteraf in rekening gebracht. Dit betekent dat u in het jaar 2020 de aanslag ontvangt over het belastingjaar 2019. Iedereen die gebruiker is van een perceel én gebruik maakt van de ophaaldienst ontvangt deze aanslag. Voor het ophalen van grofvuil krijgt u een aparte nota. Bij de afvalstoffenheffing wordt tariefdifferentiatie (diftar) toegepast.

Diftar is een systeem waarbij de inwoner een deel van de afvalstoffenheffing betaalt naar het aantal aangeboden kilo’s afval. DIFTAR is de afkorting van geDIFferentieerd TARief. Het doel van Diftar is het afval beperken en de kosten eerlijk verdelen.

Hoe werkt diftar?

De ophaalwagens zijn uitgerust met een beladingsysteem met weeginstallatie. De identificatiegegevens op de chip van de container worden ingelezen. Tijdens het opheffen van de container wordt deze automatisch gewogen. Vlak na de lediging wordt de container opnieuw gewogen. Het verschil tussen deze twee wegingen wordt berekend. Het gewogen verschil wordt in de boordcomputer in de vrachtwagen gekoppeld aan de identificatiegegevens. Deze gegevens worden dan verwerkt en per huishouden ontstaat een individueel overzicht van alle ledigingen en gewichten, voor restafval (en GFT).

Het vastrechttarief wordt per maand in rekening gebracht. Wanneer u in de loop van een maand verhuist, wordt de gehele maand in rekening gebracht. Voorbeeld: bij vertrek op de 4e van de maand juni betekent dat de hele maand juni in rekening wordt gebracht. Bij aankomst op de 4e van de maand juni, betekent dat met ingang van juli het vastrecht in rekening wordt gebracht. Voor de aangeleverde kilogrammen betaalt men tot de datum van vertrek of aankomst.

Bekijk tarieven >