De gemeente haalt huisvuil op. Woont u in de gemeente Groningen of Ten Boer, dan betaalt u daarvoor afvalstoffenheffing aan ons. De gemeente haalt uw huishoudelijke afval op en verwerkt dat.

U betaalt ook afvalstoffenheffing als u weinig of geen afval heeft. Hoeveel u precies betaalt, hangt af van het aantal bewoners op uw adres per 1 januari (de peildatum). Bij het tellen gaan we uit van de gegevens die we van de gemeente krijgen. Die staan in de Basisregistratie Personen (BRP).
Voor bedrijven gelden andere regels. Zij kunnen een contract afsluiten met de Milieudienst.

Als u verhuist

  • U verhuist na 1 januari naar de gemeente Groningen of Ten Boer. Dan krijgt u een aanslag afvalstoffenheffing voor uw nieuwe woning, vanaf de dag dat u er woont.
  • U verhuist van de gemeente Groningen of Ten Boer naar een andere gemeente. Dan betaalt u afvalstoffenheffing voor uw oude woning tot de dag waarop u verhuist.
    U hoeft zelf niets te doen. Als u zich inschrijft bij uw nieuwe gemeente, geeft die gemeente dat aan ons door. Heeft u al vooruit betaald voor het hele jaar? Dan betalen wij het te veel betaalde bedrag aan u terug.
  • U blijft wel in de gemeente Groningen of Ten Boer. De afvalstoffenheffing blijft voor u gelijk. Behalve als u bij iemand anders gaat wonen die al afvalstoffenheffing betaalt voor dat adres. Wij verminderen dan uw oude aanslag afvalstoffenheffing. U hoeft zelf niets te doen. Als u zich inschrijft bij de gemeente op het nieuwe adres, geeft de gemeente dat aan ons door.

Studentenhuizen

U woont in een studentenhuis met een kamerverhuurvergunning. Dan bent u niet belastingplichtig voor de afvalstoffenheffing. Wij sturen de aanslag naar de verhuurder. Uw verhuurder mag de heffing wel verhalen op de kamerhuurders. Dat is geregeld in de Wet milieubeheer.

Bekijk tarieven >