Als gebruiker van een huis betaalt u afvalstoffenheffing voor het inzamelen en verwerken van afval. Alle huishoudens betalen deze heffing. Hoeveel u betaalt, hangt af van het aantal bewoners op uw adres op 1 januari (de peildatum). Bij het tellen gaan we uit van de gegevens die we van de gemeente krijgen. Die staan in de Basisregistratie Personen (BRP). Woont u op de peildatum met meer personen en later in het jaar alleen, dan wordt de aanslag niet verlaagd. Woont u op de peildatum alleen en later in het jaar met meer personen, dan wordt de aanslag niet verhoogd.

Vanaf 2023 gaan eigenaren en/of gebruikers van recreatiewoningen en tweede woningen ook afvalstoffenheffing betalen. Hiervoor wordt een vast bedrag berekend.

Als u verhuist

  • U verhuist na 1 januari naar de gemeente Groningen. Dan krijgt u een aanslag afvalstoffenheffing voor uw nieuwe woning, vanaf de dag dat u er woont.
  • U verhuist van de gemeente Groningen naar een andere gemeente. Dan betaalt u afvalstoffenheffing voor uw oude woning tot de dag waarop u verhuist. U hoeft zelf niets te doen. Als u zich inschrijft bij uw nieuwe gemeente, dan geeft de gemeente dat aan ons door. Heeft u al vooruit betaald voor het hele jaar? Dan betalen wij het teveel betaalde bedrag aan u terug.
  • U blijft in de gemeente Groningen wonen. De afvalstoffenheffing blijft voor u gelijk. Behalve als u bij iemand anders gaat wonen die al afvalstoffenheffing betaalt voor dat adres. Wij verminderen dan uw oude aanslag afvalstoffenheffing. U hoeft zelf niets te doen. Als u zich inschrijft bij de gemeente op het nieuwe adres, dan geeft de gemeente dat aan ons door.
  • Gaat u van een meerpersoonshuishouden naar een eenpersoonshuishouden? U blijft in dat jaar voor een meerpersoonshuishouden afvalstofheffing betalen. Het volgende jaar, op 1 januari, wordt opnieuw gekeken naar het aantal personen die staan ingeschreven op uw adres en wordt de afvalstoffenheffing aangepast.

Studentenhuizen

U woont in een studentenhuis met een kamerverhuurvergunning. Dan bent u niet belastingplichtig voor de afvalstoffenheffing. Wij sturen de aanslag naar de verhuurder. Uw verhuurder mag de heffing wel verhalen op de kamerhuurders. Dat is geregeld in de Wet milieubeheer.

Bedrijven

Voor bedrijven gelden andere regels. Zij kunnen een contract afsluiten met de Milieudienst.