De gemeente haalt huisvuil op. Woont u in de gemeente Groningen, dan betaalt u daarvoor afvalstoffenheffing aan ons. De gemeente haalt uw huishoudelijke afval op en verwerkt dat.

U betaalt ook afvalstoffenheffing als u weinig of geen afval heeft. Hoeveel u precies betaalt, hangt af van het aantal bewoners op uw adres per 1 januari (de peildatum). Bij het tellen gaan we uit van de gegevens die we van de gemeente krijgen. Die staan in de Basisregistratie Personen (BRP).
Voor bedrijven gelden andere regels. Zij kunnen een contract afsluiten met de Milieudienst.

Als u verhuist

  • U verhuist na 1 januari naar de gemeente Groningen. Dan krijgt u een aanslag afvalstoffenheffing voor uw nieuwe woning, vanaf de maand dat u er woont.
  • U verhuist van de gemeente Groningen naar een andere gemeente. Dan betaalt u afvalstoffenheffing voor uw oude woning tot en met de maand waarin u verhuist.
    U hoeft zelf niets te doen. Als u zich inschrijft bij uw nieuwe gemeente, geeft die gemeente dat aan ons door. Heeft u al vooruit betaald voor het hele jaar? Dan betalen wij het te veel betaalde bedrag aan u terug.
  • U blijft wel in de gemeente Groningen. De afvalstoffenheffig blijft voor u gelijk. Behalve als u bij iemand anders gaat wonen die al afvalstoffenheffing betaalt voor dat adres. Wij verminderen dan uw oude aanslag afvalstoffenheffing. U hoeft zelf niets te doen. Als u zich inschrijft bij de gemeente op het nieuwe adres, geeft de gemeente dat aan ons door. Afhankelijk van het aantal personen op het nieuwe adres passen we daar de aanslag aan.

Studentenhuizen

U woont in een studentenhuis met een kamerverhuurvergunning. Dan hoeft u zelf geen afvalstoffenheffing te betalen. Wij sturen de aanslag naar uw huisbaas. Een huisbaas mag het bedrag van deze heffing wel doorberekenen in de huurprijs of in de servicekosten.

Bekijk tarieven >