U krijgt van ons de aanslagen voor de waterschapsbelastingen. Woont u in de gemeente Groningen, dan staan ook de gemeentelijke belastingen en de WOZ-beschikking op de aanslag. U krijgt onze aanslagen per post of via de Berichtenbox van MijnOverheid.nl. Op de voorkant ziet u voor welke belasting(en) u deze aanslag krijgt. Op de achterkant vindt u een specificatie van de aanslag.

Totaalbedrag uitrekenen

Dat laten we u zien in de ‘Specificatie’, per organisatie die de belasting heft (bijvoorbeeld het waterschap of de gemeente), per heffing en soort belasting. Boven elke tabel ziet u voor welke organisatie de belasting is. Links in de tabel staat de naam van de heffing, in de kolom helemaal rechts het bedrag. In de andere twee kolommen ziet u hoe wij het bedrag berekend hebben.

U ziet eerst de situatie zoals die bij u is. Bijvoorbeeld de WOZ-waarde van uw huis of bedrijfspand, of u een eenpersoonshuishouden hebt of een meerpersoonshuishouden, het aantal vervuilingseenheden of het aantal bewoners van uw woning, bij hondenbelasting het aantal honden.

Tarief

In de volgende kolom, bij ‘Tarief’: het vaste tarief waarmee we in uw geval rekenen. De tarieven worden elk jaar vastgesteld door het waterschap en de gemeentelijke belastingen door de gemeente. Als voor een heffing een vast bedrag per jaar geldt, hoeven we ook niets uit te rekenen. Dan staat er in de kolom onder ‘Tarief’ niets. Kijk ook bij Tarieven.

Een voorbeeld van een regel op de aanslag

U woont in de gemeente Groningen en u bent eigenaar van een woonhuis. Dan betaalt u Onroerendezaakbelasting (OZB) eigenaren. In onze specificatie ziet u voor de OZB achtereenvolgens staan:

  • de WOZ-waarde volgens de waardebeschikking op de voorkant
  • bij ‘Tarief’ het percentage dat de gemeente gebruikt voor de OZB.

Onderaan de tabel staat voor de duidelijkheid nog een keer het totaalbedrag: alle heffingen en belastingen van deze aanslag bij elkaar opgeteld. Dat is hetzelfde bedrag als op de voorkant.