U kunt hier uw aangifte doen voor de zuiveringsheffing, verontreinigingsheffing of logiesbelasting wanneer u een brief heeft ontvangen.

Digitaal aangifte doen

Heeft u een brief ontvangen. Dan kunt u aangifte doen met de inloggegevens die in de brief staan.

Aangifte op papier

U kunt het aangifteformulier en toelichting ook downloaden en uitprinten. Denk bij het invullen aan uw aangifte- en subjectnummer. U vult het formulier in en stuurt het formulier met ondertekening aan ons terug.