Herinnering, aanmaning of dwangbevel ontvangen?

Dat kan kloppen. Wij hebben herinneringen, aanmaningen en dwangbevelen verzonden met als dagtekening dinsdag 18 juli 2023. Dat betekent dat u uw aanslag nog niet (volledig) heeft betaald.

Geen aanslag ontvangen?

Misschien heeft u de aanslag in uw Berichtenbox van MijnOverheid ontvangen.

Herinnering

U ontvangt een herinnering als u de aanslag nog niet (volledig) heeft betaald. Aan een herinnering zijn geen kosten verbonden.

Aanmaning

U ontvangt een aanmaning, omdat u al eerder een aanslag en/of een herinnering van ons heeft ontvangen en de aanslag nog niet (volledig) is betaald. Aan een aanmaning zijn kosten verbonden.

Dwangbevel

Heeft u een dwangbevel ontvangen? Dat betekent dat u al een aanslag, herinnering en/of aanmaning voor deze aanslag heeft ontvangen en de aanslag nog niet (volledig) is betaald. Aan een dwangbevel zijn kosten verbonden.

Invorderingsrente

Wanneer u te laat betaalt brengt het Noordelijk Belastingkantoor invorderingsrente in rekening.

Betalingsregeling

Kunt u het bedrag niet betalen? Vraag een betalingsregeling aan.