Aanslag van 2022 of ouder ontvangen?

U kunt van ons een aanslag van 2022 of een ouder belastingjaar ontvangen. Helaas is het ons dan niet gelukt om deze aanslag eerder te versturen. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn.

  • Uw gegevens waren niet eerder bij ons bekend. Wij zijn afhankelijk van de gegevens van andere organisaties.
  • Het kan zijn dat u al een gebruikersaanslag 2022 heeft ontvangen, maar nog niet het eigenaarsgedeelte van de aanslag 2022.
  • U bezwaar heeft gemaakt bij uw eigen gemeente tegen de WOZ-waarde van uw woning en deze waarde nog niet bij ons bekend was.
  • bij controle zijn wij erachter gekomen dat u nog geen aanslag voor uw perceel of adres heeft ontvangen.
  • Uw waterverbruik was nog niet bekend bij ons.
  • Uw aanslag is naar uw oude adres gestuurd.

Excuses
Wij mogen een aanslag tot en met drie jaren na het belastingjaar nog versturen. Wij begrijpen dat dit heel vervelend voor u is.

Betalen 
Kunt u de aanslag nu niet betalen? Dan kunt u een betalingsregeling aanvragen. Dit kunt u zelf regelen in mijnnoordelijkbelastingkantoor.nl. Wilt u liever persoonlijk met ons in gesprek? Neem dan contact met ons op via 088 787 9000.