Convenant terugdringen schuldenproblematiek ondertekend

Een groeiende groep Nederlanders heeft te maken met een problematische schuldsituatie. Mensen die hierin verkeren, lijden daaronder. Armoede, eenzaamheid en ook problemen met de gezondheid komen dan ook veel voor. Om schuldenproblematiek terug te dringen is het convenant Minnelijke Schuldhulpverlening opgesteld. Voor mensen met schulden betekent dit een garantie op een open houding en een helpende opstelling bij de ondertekenaars.

De landelijke Vereniging Lokale Belastingen (LVLB) heeft als vertegenwoordiger van belastingorganisaties een convenant Minnelijke Schuldhulpverlening met de NVVK (Vereniging voor schuldhulpverlening) gesloten en ondertekend. Zij roept alle leden op om het convenant zelf ook te ondertekenen.

Terugdringen schuldenproblematiek

Het Noordelijk Belastingkantoor heeft het convenant Minnelijke Schuldhulpverlening ook ondertekend. Daarmee zegt het Noordelijk Belastingkantoor dat zij wil bijdragen aan het terugdringen van de schuldenproblematiek.