Aanslagen februari 2022

De volgende aanslagen worden in februari 2022 verstuurd. De aanslagen hebben als dagtekening 28 februari 2022.

Waterschapslasten
Niet-eigenaren waterschap Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest 2022
Niet-eigenaren Wetterskip Fryslân 2022

Gemeente/waterschaplasten
Gemeente Groningen 2022: 123.150
Gemeente Eemsdelta 2022: 23.189

Bedrijven zuiveringsheffing- en verontreinigingsheffing
Definitief 2019
Definitief 2020
Definitief 2021
Voorlopig 2022

Geen aanslag ontvangen
Verwacht u deze maand een aanslag waterschap- en/of gemeentelijke belastingen, maar heeft u deze niet ontvangen? Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u geen aanslag ontvangt.

  1. De aanslag is naar ons teruggestuurd. De aanslag is verstuurd naar het adres dat bij ons bekend is. Nu onderzoeken wij uw adresgegevens.
  2. Wijzigingen uit de Basisregistratie Personen (verhuizing) zijn nog niet verwerkt in onze administratie.
  3. U heeft bezwaar gemaakt tegen uw WOZ-waarde bij uw gemeente. Wanneer de gemeente een besluit heeft genomen over uw WOZ-waarde ontvangen wij automatisch bericht. Daarna versturen wij de aanslag.
  4. Om een aanslag te versturen moeten wij eerst onderzoek doen naar uw object/woning.
  5. U heeft een omgevingsvergunning aangevraagd. Deze wijzigingen moeten wij nog verwerken.
  6. Wij wachten op informatie over de sloop, verbouw of nieuwbouw van uw object/woning.
  7. Wij wachten op informatie die van belang is voor de WOZ-waarde, denk hierbij aan taxatie- en schaderapporten als gevolg van de gaswinning.

Wat kan ik doen?
U hoeft op dit moment niets te doen. Hou er rekening mee dat u uw aanslag waterschap- en/of gemeentelijke belastingen op een later moment ontvangt. Wij snappen dat dit vervelend voor u is. Onze excuses hiervoor.