Aanslagen januari 2022

De volgende aanslagen worden in januari 2022 verstuurd. De aanslagen hebben als dagtekening 31 januari 2022.

Waterschapslasten
Niet-eigenaren Wetterskip Fryslân 2022

Bedrijven zuiveringsheffing- en verontreinigingsheffing
Defintief 2019
Definitief 2020
Definitief 2021