Wijziging kwijtschelding Wetterskip Fryslân

Vanaf 1 januari 2022 heeft Wetterskip Fryslân het kwijtscheldingsbeleid gewijzigd. Wetterskip Fryslân verleent niet meer 100%, maar maximaal 90% kwijtschelding. Dit betekent dat u 10% van de aanslag waterschapheffingen zelf moet betalen.

Aanslag 2022
De kwijtschelding en de bedragen ziet u terug op uw aanslag van 2022. Deze aanslag  ontvangt u binnenkort. Hieronder ziet u een voorbeeld:

Aanslag waterschapheffing                           100%

Kwijtschelding                                                90%

Door u te betalen bedrag                               10%