Toeslagenaffaire

Neem contact met ons op als u in de financiële problemen bent gekomen door de toeslagenaffaire. Wij zorgen voor een oplossing en regelen een uitstel van betaling.

Belastingdienst

Het is voor u ook belangrijk om u te melden bij de landelijke Belastingdienst. U kunt zich op twee manieren melden bij de Belastingdienst:

  • Op de website van de Belastingdienst.
  • Door te bellen, t. 0800 – 2 358 358 (gratis).

Procedure toeslagenaffaire

Wanneer u zich heeft gemeld als gedupeerde bij de Rijksbelastingdienst krijgen wij een melding. Vanaf dat moment hanteren wij een moratorium. Een moratorium is een afkoelingsperiode (ook wel pauzeknop genoemd). De overheid heeft op de pauzeknop gedrukt voor het innen van schulden. De pauzeknop geldt voor schulden die u vóór 12 februari 2021 had. De aanslagen vanaf 2021 moeten wel betaald worden.

Wat gebeurt er als u in aanmerking komt voor compensatie?

De Belastingdienst Toeslagen toetst of gedupeerden in aanmerking komen voor kwijtschelding van overheidsschulden. De erkende gedupeerden krijgen een vergoeding van € 30.000,- van het Rijk en alle opeisbare vorderingen die onder het moratorium vallen worden kwijtgescholden. In sommige gevallen worden betalingen die al zijn gedaan ook geretourneerd. Als u in aanmerking komt, dan geldt dit besluit ook voor de openstaande vorderingen die u bij het Noordelijk Belastingkantoor heeft. Erkende gedupeerden krijgen daarover bericht van ons en zijn dan schuldenvrij.

Wat gebeurt er als u niet in aanmerking komt voor compensatie?

Wanneer de Belastingdienst aangeeft dat u niet in aanmerking komt voor de compensatie van € 30.000,- gaan wij uw openstaande vordering(en) weer incasseren. Wij nemen dan contact op met u.

Nog op te leggen belastingen

Het kan zijn dat gedupeerden de komende maanden nog een aanslag voor waterschaps- en/of gemeentelijke belastingen van ons krijgen over de periode voor 1 januari 2021. Deze aanslag valt ook onder de pauzeknop. Aanslagen over de periode na 1 januari 2021 moet u wel betalen.

Uw gemeente

Ook kunt u contact opnemen met uw eigen gemeente. De meeste gemeenten hebben voor de toeslagenaffaire speciale teams opgericht. Deze teams helpen u bij het oplossen van de problemen als gevolg van de toeslagenaffaire.