Diftar Haren 2020

Op 28 en 29 mei 2021 zijn er aanslagen Diftar Haren 2020 verstuurd. Deze aanslag gaat over het jaar 2020 en ontvangt u achteraf. Bij deze aanslag wordt gekeken naar het aantal kilo’ s afval dat u heeft aangeboden in het jaar 2020.

Welke aanslagen heeft u de afgelopen tijd ontvangen? 

  • Diftar Haren 2019 (achteraf opgelegd) – eind november 2020
  • Afvalstoffenheffing 2021 (vooraf opgelegd)- eind februari 2021
  • Diftar Haren 2020 (achteraf opgelegd)- eind mei 2021

Mogen wij binnen een half jaar tijd 3 aanslagen opleggen?
De afgelopen maanden heeft u een aantal aanslagen van ons ontvangen. Mogen wij binnen een half jaar tijd 3 aanslagen opleggen? Ja, dat mag. In 2021 is Diftar komen te vervallen. In 2021 betaalt u een vast tarief voor de afvalstoffenheffing en deze aanslag ontvangt u vooraf. Door deze overgang krijgt u nu in korte tijd meer aanslagen.

Bij een aantal aanslagen staat op de specificatie dat een container twee keer is geleegd op dezelfde dag met verschillende kilo’ s, klopt dit?
Het volgende kan aan de hand zijn.

  1. In een aantal gevallen loopt de huisvuilroute 2x langs de woning. Er zit dan een overlap in de huisvuilroute. De afvalcontainer wordt dan een tweede keer geleegd. De eventueel achtergebleven (aangekoekt) huisvuil van de vorige lediging wordt dan wel geleegd, waardoor je een klein aantal kilo’s bij de tweede lediging krijgt.
  2. Soms wordt een container twee keer achter elkaar geleegd, omdat bij de eerste lediging huisvuil achter blijft. Dat restant wordt bij de tweede keer uit de container gehaald. De opgehaalde kilo’s worden bij de eerste en tweede lediging apart geregistreerd. De kilo’s worden dan niet dubbel geteld.
  3. De container is op een dag twee keer aangeboden. De afvalcontainer wordt geleegd en daarna weer opnieuw gevuld. De afvalcontainer wordt dan nog een keer aangeboden op een andere plek waar de vuilniswagen nog langs moet komen.

Het aantal kilo’s is heel hoog, klopt dit wel?
De vuilwagen registreert precies waar, wanneer en hoeveel kilo er wordt opgehaald. De weeginstallatie op de vrachtwagen wordt een paar keer per jaar geijkt, dus de geregistreerde kilo’s moeten kloppen. Twijfelt u? Neem dan contact met ons op.

Heeft u betalingsproblemen?
Zorgt dit voor betalingsproblemen? Dan kunt u een betalingsregeling aanvragen.