Betalingsproblemen door corona?

Kunt u uw aanslag nu niet betalen? Door corona zijn in Nederland vergaande maatregelen genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Deze maatregelen hebben gevolgen voor iedereen en misschien ook voor uw inkomen en/of onderneming.

Betalingsregeling

U kunt een betalingsregeling aanvragen. Met een betalingsregeling mag u er wat langer over doen, maar binnen een afgesproken tijd. U kunt een betalingsregeling aanvragen op noordelijkbelastingkantoor.nl/betalingsregeling.

Uitstel van betaling ondernemers en zzp’ers

Voor ondernemers en zzp’ers is een coulanceregeling. Zij kunnen uitstel van betaling aanvragen. Wilt u als ondernemer of zzp’er hiervan gebruik maken? Dan kunt u het formulier coulanceregeling voor ondernemers invullen.