Aanslagen februari 2021

De volgende aanslagen worden in februari 2021 verstuurd. De aanslagen hebben als dagtekening zaterdag 27 februari 2021.

Waterschapsbelastingen

  • Niet-eigenaren Waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslan 2021

Gemeente- en waterschapsbelasting

  • Gecombineerde aanslag

Gemeentelijke belastingen

  • Logiesbelasting 2019

Bedrijven zuiveringsheffing- en verontreinigingsheffing

  • Definitief 2018
  • Definitief 2019
  • Definitief 2020
  • Voorlopig 2021