Aanslagen januari 2021

De volgende aanslagen worden in januari 2021 verstuurd. De aanslagen hebben als dagtekening 30 januari 2021.

Waterschapsbelastingen

  • Niet-eigenaren Waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslan 2021

Bedrijven zuiveringsheffing- en verontreinigingsheffing

  • Definitief 2018
  • Definitief 2019
  • Definitief 2020
  • Voorlopig 2021