Verminderingsbeschikking Diftar Haren 2019 per post

Op 30 november 2020 heeft u een aanslag Diftar Haren 2019 ontvangen. Helaas is hierin door de gemeente Groningen een fout gemaakt. De groene afvalcontainer die geleegd is op 14 juni 2019 is twee keer meegerekend. Op 22 en 23 januari 2021 ontvangen rond de 500 huishoudens in Haren een verminderingsbeschikking per post.

De gemeente Groningen heeft het Noordelijk Belastingkantoor opdracht gegeven om deze fout te herstellen. In de beschikking wordt het teveel berekende bedrag in mindering gebracht.

Bent u het niet eens met de verminderingsbeschikking?

Dan kunt u bezwaar maken binnen zes weken na dagtekening van de beschikking. Voor meer informatie over bezwaar maken ga naar noordelijkbelastingkantoor.nl/bezwaar.

Contact

Wanneer u vragen heeft of meer informatie wilt  over de verminderingsbeschikking? Dan kunt u contact opnemen met ons op telefoonnummer: 088 787 9000.