Verminderingsbeschikking Diftar Haren 2019

Vanaf 23 december 2020 ontvangt iedereen die een onjuiste aanslag Diftar Haren 2019 heeft ontvangen een verminderingsbeschikking per post. De vermindering is ook digitaal in te zien in MijnNoordelijkBelastingkantoor.

Onjuiste aanslag Diftar Haren 2019

Op 30 november 2020 is een onjuiste aanslag Diftar Haren 2019 verzonden. Iedereen die een onjuiste aanslag heeft ontvangen krijgt nu een vermindering op de aanslag. Hierin wordt het teveel berekende bedrag in mindering gebracht. In de aanslag klopte het totaal aantal kilo’ s niet. De ledigingen van de containers zijn in januari, februari en maart 2019 dubbel meegerekend.

Bent u het niet eens met de verminderingsbeschikking?

Dan kunt u bezwaar maken binnen zes weken na dagtekening van de beschikking. Voor meer informatie over bezwaar maken ga naar noordelijkbelastingkantoor.nl/bezwaar.

Contact

Wanneer u vragen heeft of meer informatie wilt  over de verminderingsbeschikking? Dan kunt u contact opnemen met ons op telefoonnummer: 088 787 9000. Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.