Kwijtscheldingsbericht ontvangen zonder retourenvelop?

Heeft u op 20 oktober 2020 een brief ontvangen van ons ontvangen waar wij aanvullende informatie voor uw kwijtschelding vragen? Helaas is deze brief verzonden zonder een retourenvelop.

Antwoordnummer

Wij sturen geen retourenvelop na, maar u kunt de aanvullende informatie naar ons antwoordnummer sturen. Een postzegel is dan niet nodig.

Noordelijk Belastingkantoor
Antwoordnummer 212
9700 VB Groningen

Digitaal aanleveren

U kunt de aanvullende informatie ook digitaal aanleveren. Ga naar MijnNoordelijkBelastingkantoor.