Aanslagen september 2020

De volgende aanslagen worden in september 2020 verstuurd. De aanslagen hebben als dagtekening 30 september 2020.

Waterschapsbelastingen

  • Waterschappen Hunze en Aa’s 2020 – gemeenten Westerwold en Borger-Odoorn
  • Waterschap Noorderzijlvest 2020 – gemeenten Westerkwartier en NoardEast Fryslân
  • Wetterskip Fryslan 2020 – gemeenten Westerkwartier, Dantumadiel, NoardEast Fryslân en Leeuwarden

Gecombineerde belasting – gemeente/waterschap

  • Combi Noordelijk Belastingkantoor 2018, 2019 en 2020 – Groningen

Bedrijven zuiveringsheffing- en verontreinigingsheffing

  • Definitief 2017
  • Definitief 2018
  • Definitief 2019
  • Definitief 2020