Herinnering, aanmaning of dwangbevel ontvangen?

Dat kan kloppen. Wij hebben herinneringen, aanmaningen en dwangbevelen verzonden met als dagtekening zaterdag 12 september 2020. Dat betekent dat u uw aanslag nog niet (volledig) heeft betaald.

Geen aanslag ontvangen?

Misschien heeft u de aanslag in uw Berichtenbox van MijnOverheid ontvangen.

Maatregelen corona en betalingsproblemen

Door het coronavirus zijn in Nederland vergaande maatregelen genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Deze maatregelen hebben gevolgen voor iedereen en misschien ook voor uw inkomen en/of onderneming. Wat kunt u doen als u uw aanslag nu niet kunt betalen?

Betalingsregeling

U kunt een betalingsregeling aanvragen. Met een betalingsregeling mag u er wat langer over doen, maar binnen een afgesproken tijd. U kunt ons een betalingsregeling aanvragen.

Regeling voor ondernemers en zzp’ers

Voor ondernemers en zzp’ers is een coulanceregeling. Ondernemers en zzp’ers kunnen uitstel van betaling of een betalingsregeling aanvragen. Wilt u als ondernemer of zzp’er hiervan gebruik van maken? Dan kunt u hiervoor een formulier invullen.