Aanslagen augustus 2020

De volgende aanslagen worden in augustus 2020 verstuurd. De aanslagen hebben als dagtekening 31 augustus 2020.

Waterschapsbelastingen

  • Waterschappen Hunze en Aa’s – Midden Groningen en Pekela
  • Waterschap Noorderzijlvest 2020
  • Wetterskip Fryslan 2020 – Ooststellingwerf, Tytsjerksteradiel en Smallingerland

Gecombineerde belasting – gemeente/waterschap

  • Combi Noordelijk Belastingkantoor 2020 – Groningen

Bedrijven zuiveringsheffing- en verontreinigingsheffing

  • Definitief 2017
  • Definitief 2018
  • Definitief 2019
  • Definitief 2020