Aanslagen – juni 2020

De volgende aanslagen zijn in juni 2020 verstuurd. De aanslagen hebben als dagtekening 30 juni 2020.

Waterschapsbelasting

  • Waterschapsbelasting waterschap Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest 2018
  • Waterschapsbelasting waterschap Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest 2019
  • Waterschapsbelasting waterschap Hunze, Aa’s en Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân 2020

Gemeente- en waterschapsbelasting

  • Combi Noordelijk Belastingkantoor 2018
  • Combi Noordelijk Belastingkantoor 2019
  • Combi Noordelijkbelastingkantoor 2020

Bedrijven zuiveringsheffing- en verontreinigingsheffing

  • Definitief 2017
  • Definitief 2018
  • Definitief 2019
  • Definitief 2020