Aanslagen – februari 2020

De volgende aanslagen zijn in februari 2020 verstuurd. De aanslagen hebben als dagtekening 29 februari 2020. 

Gecombineerde aanslag gemeentelijke – en waterschapsbelasting

  • Combi Noordelijk Belastingkantoor 2020

Gemeentelijke belasting

  • Diftar Haren 2018

Waterschapsbelasting

  • Niet-eigenaren waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest 2020
  • Niet-eigenaren Wetterskip Fryslag 2020

Bedrijven zuiveringsheffing- en verontreinigingsheffing

  • Definitief 2017
  • Definitief 2018
  • Definitief 2019
  • Voorlopig 2020