Rekeningnummer Hefpunt is gestopt

Het oude rekeningnummer van Hefpunt is gestopt op 5 februari 2020.

Vanaf 5 februari 2020 kan er geen geld meer worden overgemaakt op dit rekeningnummer. Wanneer u geld overmaakt naar dit rekeningnummer wordt het geld direct teruggestort.

Geld overmaken

Wilt u geld overmaken naar het Noordelijk Belastingkantoor gebruik dan het volgende rekeningnummer: NL32ABNA0249742780.