Kwijtschelding gemeente Leeuwarden

Bent u inwoner van de gemeente Leeuwarden? Dan kunt u vanaf 1 januari 2020 alleen nog kwijtschelding aanvragen voor de waterschapsbelastingen bij het Noordelijk Belastingkantoor.

Gemeentelijke belastingen

Voor de gemeentelijke belastingen moet u vanaf 1 januari 2020 kwijtschelding aanvragen bij de gemeente Leeuwarden. U kunt vanaf 1 januari 2020 kwijtschelding aanvragen op www.leeuwarden.nl.

Lopende kwijtscheldingsaanvragen

Heeft u nog vragen over een lopende kwijtscheldingsaanvraag uit 2017, 2018 of 2019? Dan kunt u contact met ons opnemen.