Aanmaning ontvangen

U heeft al eerder een aanslag en/of een herinnering van ons ontvangen en de aanslag nog niet (volledig) betaald. Wij versturen 14.000 aanmaningen met als dagtekening 3 oktober 2019.  Aan een aanmaning zijn kosten verbonden.

Aanslag niet meer bij de hand?

Heeft u uw aanslag niet meer bij de hand? Dan kunt u een afschrift van uw aanslag direct en zelf opvragen op MijnNoordelijkbelastingkantoor.

Betalingsregeling

Kunt u het bedrag niet betalen? U kunt ons vragen om een betalingsregeling.